OFERTA

GrzebieniowyGWC to nie tylko doskonałe parametry pracy. Prosta i łatwa do wykonania konstrukcja, pozwala również na wygodny i ekonomiczny tryb realizacji. GrzebieniowyGWC może być wykonany przez dowolną firmę budowlaną podczas stawiania budynku (złożoność prac jest porównywalna z rozprowadzeniem kanalizacji pod posadzką). Upraszcza to proces inwestycyjny, mamy lepszą organizacja i harmonogram prac, oraz mniejsze koszty logistyczne. Istnieje też możliwość skorzystania z usług naszych autoryzowanych instalatorów. Na dzień dzisiejszy współpracujemy z kilkunastoma firmami z różnych stron Polski.

W ramach usługi oferujemy:

 • Indywidualny projekt uwzględniający specyfikę budynku, działki i sugestie inwestora.
 • Szczegółową instrukcja wykonania GrzebieniowegoGWC
 • Prefabrykowane przez nas elementy: mufy połączeniowe z kierownicami powietrza do przyłączenia rur grzebieniowych, oraz otwornicę – narzędzie do wykonania połączeń.
 • Poprzez sieć hurtowni instalacyjnych, dostarczamy rury (kolektory i rury perforowane). Usługa dostępna na terenie całej Polski.
 • Wsparcie i pomoc w trakcie wykonywania instalacji.
 • Specjalistyczne elementy instalacji, jak: czerpnie, sterowniki, przepustnice.

CENY GrzebieniowegoGWC

Koszt wykonania GrzebieniowegoGWC jest różny w zależności od warunków zabudowy i wybranej konfiguracji. Prosimy o przesłanie planów działki i budynku. Bezpłatnie odeślemy projekt koncepcyjny i orientacyjny koszt materiałów. Aby przybliżyć poziom cenowy, podajemy koszt wykonania wymiennika G400 (wydajność 400m3/h) umiejscowionego pod garażem. Jest to najczęściej zamawiana konfiguracja:

WARIANT 1 – instalacja wykonywana przez inwestora (firmę budowlaną):

Opłaty dla firmy ArsTECH (dedykowane materiały konstrukcyjne, licencja, projekt, instrukcja)
Rury i materiały kupowane w lokalnym składzie budowlanym (żwir, drobiazgi)
RAZEM
2’200 zł
2’700 zł
4’900 zł

W zależności od projektu mogą się pojawić (nie muszą) dodatkowe elementy, takie jak grubsza warstwa piachu, dodatkowa izolacja fundamentu itp. Koszt pobocznych elementów zazwyczaj nie przekracza tysiąca złotych.

Robocizna: trzy przeszkolone osoby mogą wykonać taki wymiennik podczas jednego dnia, co stanowi 24 rh (roboczo-godziny). Przy wolnej i starannej pracy, pracochłonność można przyjąć na poziomie 72 rh.

WARIANT 2 – zlecenia dla autoryzowanego instalatora:

Projekt, licencja, wynagrodzenie instalatora (robocizna + materiały)
8’900 zł
Przyłącze GWC

TRYB ZAMAWIANIA

 • Prosimy o kontakt i przesłanie planów budynku i działki (pliki: PDF, CAD, graficzne lub ewentualnie zdjęcia)
 • Otrzymają Państwo projekt koncepcyjny ze wstępnym kosztorysem.
 • Uzgadniamy konfigurację GrzebieniowegoGWC z uwzględnieniem warunków technicznych i wymogów inwestora.
 • Po uzgodnieniu szczegółów i otrzymaniu płatności, sporządzamy projekt wykonawczy.
 • Inwestor otrzymuje komplet dokumentacji: licencję, projekt i instrukcję. Wysyłamy przesyłką kurierską dedykowane materiały konstrukcyjne (mufy połączeniowe z kierownicami powietrza + specjalistyczną otwornicę do wykonania połączeń) oraz drukowaną instrukcję wykonania GWC.
 • Instalacja może być wykonana przez firmę budowlaną, autoryzowanego instalatora lub samodzielnie przez inwestora. Pozostajemy do Państwa dyspozycji (tel./mail) i służymy pomocą w przypadku pytań podczas realizacji.
Projekt GWC

PROJEKT

Projekt jest sporządzany indywidualnie dla każdej inwestycji, z uwzględnieniem jej specyfiki i wymogów inwestora.
W projekcie ujęte są wszystkie istotne zagadnienia, takie jak: dopasowanie wymiennika do budynku, rozwiązanie konfliktów z innymi mediami i ich przyłączami, dostosowanie wymiennika i kolektorów przyłączeniowych do ukształtowanie terenu (spadki, skarpy), wytyczne dla przyłącza do rekuperatora.

Projekt zawiera:

 • rysunki projektowe
 • zestawienie materiałów
 • wyliczenie oporów powietrza
 • część opisowa

INSTRUKCJA -OPIS WYKONYWANYCH PRAC

Przekazywana instrukcja wykonania instalacji (kilkanaście ilustrowanych stron) zawiera wszystkie potrzebne informacje:

 • co, gdzie i jak kupić
 • przygotowanie materiałów
 • poszczególne etapy wykonania GrzebieniowegoGWC
 • wskazówki do przyłączenia GrzebieniowegoGWC do instalacji wentylacji i jego eksploatacji.

Do wykonania GrzebieniowegoGWC nie są wymagane wysokie kwalifikacje. Wystarcza podstawowa znajomość prac ziemnych. Wykonywane prace to:

 • Przygotowanie podłoża – Praca koparki plus drobne poprawki ręcznie szpadlem
 • Przygotowanie kolektorów – Cięcie, nawiercanie i łączenie rur
 • Płukanie i układanie żwiru – Najbardziej pracochłonna i odpowiedzialna czynność (pracochłonność zależy od czystości zakupionego żwiru). Procedura płukania i kontroli czystości żwiru jest szczegółowo opisana w instrukcji. Proces płukania wymaga staranności, nie doświadczenia.
 • Wykonanie instalacji zroszeniowej -cięcie rur i łączenie przy pomocy szybkozłączek.
 • Dla wymiennika zewnętrznego, ułożenie nad wymiennikiem izolacji- ręczne prace ziemne.

Wszystkie czynności są szczegółowo opisane w instrukcji. Instrukcja sporządzona jest w przystępny sposób zrozumiały również dla laika.

PRODUKTY DODATKOWE

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, rozszerzyliśmy naszą ofertę o czerpnię terenową i ścienną oraz sterownik. Oferta wyróżnia się przystępną ceną i bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi. Aby złożyć zamówienie proszę o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres biuro@arstech.pl
Pobierz katalog produktów

CZERPNIA TERENOWA

Czerpnia wykonana jest z materiałów wysokiej jakości, ze starannym wykonaniem detali. Może stanowić ozdobę ogrodu. Dzięki specjalnej konstrukcji, czerpnia posiada bardzo dobre parametry eksploatacyjne. Zastosowano wstępny filtr stały, z drobnej siatki nierdzewnej (prześwit 0,4mm). Pozwala to zatrzymać większe zanieczyszczenia (np. pyłki roślin), co przedłuża żywotność filtra workowego. Nasz filtr workowy ma powierzchnię dwa do cztery razy większą od filtrów kanałowych stosowanych w czerpniach innych producentów. Przekłada się to na małe opory tłoczenia powietrza, doskonałą filtrację powietrza i wydłużony czas użytkowania filtra. w zależności od czystości powietrza okres użytkowania filtra wynosi od 6 miesięcy do 2 lat! Czerpnia montowana jest bezpośrednio na rurze wznoszącej, instalacji wentylacji. Nie ma potrzeby wylewania cokołu betonowego, co ułatwia wykonanie i zmniejsza koszt instalacji.

CZERPNIA ŚCIENNA

Oferowany przez nas system składa się z ramki montażowej (wmurowana w ścianę podczas budowy), teleskopowej puszki rozprężnej (dostosowana do różnej grubości ścian) i estetycznej kratki ściennej z stali kwasowej. W puszce rozprężnej jest umieszczony wysokowydajny filtr kieszeniowy (małe opory i długa praca). Kanał powietrzny jest odizolowany od ściany (nie ma mostka termicznego). Budowa puszki rozprężnej zapewnia cichą pracę i małe opory tłoczenia powietrza.

STEROWNIK GWC

Projektowane przez nas instalacje zazwyczaj wyposażone są w byPass GrzebieniowegoGWC z przepustnicą trójdrożną. Do sterowania przepustnicą wykorzystuje się sterownik rekuperatora lub jeśli nie ma takiej opcji można stosować oferowany przez nas niezależny sterownik. Sterownik zapewnia automatyczną pracę przepustnicy, wybierając optymalne ustawienie na podstawie pomiarów temperatury powietrza.

UWAGA

Aby przekonać Państwa do naszego rozwiązania, przedstawiliśmy na stronie internetowej dużo szczegółów związanych z budową GrzebieniowegoGWC. Być może niektórzy chcieliby wykonać instalację bez naszej wiedzy i zgody. Przestrzegamy przed takim postępowaniem.

 • Po pierwsze, bo „po siódme -nie kradnij”, rozwiązania GrzebieniowegoGWC chronione są ochroną patentową. Ich wykonywanie i użytkowanie bez naszej zgody jest prawnie zabronione i karane.
 • Po drugie, GrzebieniowyGWC jest instalacją długoletnią (na czas użytkowania budynku), której po zasypaniu nie da się już poprawić. Indywidualny projekt jest sporządzony na podstawie naszego długoletniego doświadczenia, a instrukcja zawiera około 20 stron drobiazgowych podpowiedzi, jak zrobić GrzebieniowyGWC dobrze i nie popełnić błędów.

Samowolna instalacja jest bardzo ryzykowna i nieopłacalna.